FAQ

 

FAQ

Estic interessat en importar de Xina, ja he trobat un proveïdor i he rebut la seva oferta. Voldria continuar amb la comanda, però m’agradaria fer-ho a traves de una empresa com la vostra. Si us plau, em podríeu donar tota la informació per una possible cooperació.

Amb  cada client, sempre comencem la feina des de el coneixement profund de les seves necessitats així com la especificació exacta del producte amb el que està interessat ( dimensions, característiques exactes, especificacions tècniques, certificats exigits, etc.) Gracies a això podem trobar el producte necessari al preu convenient. El següent pas es gestionar la importació de mostres per a la seva aprovació. Això dona al client la oportunitat de prendre la decisió de la importació o d’especificar els canvis i correccions amb el producte. Si el client  decideix començar amb la importació, la nostra empresa supervisarà la producció, farà els controls de qualitat necessaris, controlarà la carrega del o els contenidors i farà un seguiment post venta per tal de gestionar qualsevol incidència que pugés sorgir.

Proporcioneu serveis en cas de comandes petites ?Proporcioneu factura dels vostres serveis ?

En cada cas, ja sigui una comanda gran o petita, analitzem la possibilitat de la importació des de Xina i la rendibilitat de cada projecte sempre pensant amb l’interès del client. Si us plau, contacteu-nos i doneu mos tots els detalls del vostre projecte i us donarem la millor resposta a les vostres necessitats.

Si que fem factures.

 

Necessito ajuda en la gestió del transport des de Xina.

Naturalment que podem ajudar-te en la gestió del transport. De tots modus la especialitat d’Atenea Industrial es la gestió de tota la cadena de subministrí, des de l’estudi de la teva necessitat fins la gestió de qualsevol incidència que pugues aparèixer un cop heguis importat.

Des de ja fa temps que importem de Xina (...) i tenim allí alguns proveïdors coneguts. Que ens podeu oferir davant d’aquesta situació ?

Podem revisar els contractes que tingueu amb els vostres proveïdors ( renegociant preus ). Verificar el procés de compra, ( ens hem trobat varies vegades que pensant que s’està comprant al proveïdor final, lo que fan els nostres clients es comprar a través de un intermediari o un trader ) fer el control de qualitat o verificar l’embarcament. En cas que ens ho sol·liciteu, podem intentar també trobar una oferta millor amb un altre proveïdor.

Tenim ganes de començar un altre negoci amb memòries flash i pendrives i busquem ajuda per a trobar proveïdors bons i fiables. (...)

La nostra empresa no treballa amb productes d’aquest tipus. No fem importació de productes copiats, armes ni altres productes prohibits.

Quins son els costos dels serveis d’Atenea Industrial ?

Depenent de les necessitats dels nostres clients i dels serveis sol·licitats, prepararem la oferta adequada. En cas de control de qualitat a un proveïdor, el cost final també inclourà les despeses de desplaçament del inspector.

Estem interessats en fabricar e importar de Xina productes metàl·lics, fundació, forjat, injecció de plàstics ... Ens podeu ajudar en aquest cas ?

Atenea Industrial està especialitzada en aquest tipus de productes: mecanització, fundació, forjat, injecció de plàstics, etc. Atenea Industrial té contactes interessants en aquest camp. Doneu mos un plànol i us farem la millor oferta. Podem supervisar la producció i la qualitat del teus productes així com fer un seguiment de la carrega del o dels contenidors.